Pobral sem Van Goghovo uho   

Marko Elsner Grošelj odpira veliko vprašanje: kakšna bi naj bila sodobna poezija? In z načinom pisanja že odgovarja. »Pišem iz dneva v dan, toda kaj pišem?« Ker gre za notranji tok jezikovno-miselne magme v pisavi, pravi, da naslovi v poeziji niso pomembni, zato posamezni pesemski deli, ki sicer delujejo kot kitice, nimajo naslovov, zbirka je neprestano valovanje. Ne pusti se ujeti ali definirati, opredeliti ali klasificirati: fluidna je. Gre za odprtost forme in možnosti prehajanj v vse smeri brez klasičnega itinerarija skozi poezijo. »Nesejo me naključna semena«, zapiše. Pobral sem Van Goghovo uho je zbirka-tok (tok v smislu širokega rečnega toka), ki nadgrajuje predhodne pesniške knjige Marka Elsnerja Grošlja, zlasti pa zadnji dve: Vrnitev k sinjini; Neopisljiva bližina (2014) ter Kirchnerjeva roka (2017). (Iz spremne besede Ivana Dobnik)

 

 • Sončnica, vsa nora od svetlobe / Sunflower - Girasole impazzito di luce
  Knjiga je izšla v okviru razpisa "Sončnice 2019",
  za objavo jo je izbral Ivan Dobnik.
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design 
  Sandi Radovan
 • 2019
  72 strani/pages 
  cena/price 21 EUR