Eva Šuster

Eva Šuster (1992, Celje), akademska slikarka, trenutno zaključuje magisterij na smeri umetniška grafika na ALUO v Ljubljani. »Večino časa ustvarjam izven ateljeja, pa najgre za proces snovanja grafike, slike, fotografije ali pesmi. Atelje je moje zatočišče za poustvaritev doživetega, občutenega, kar se moranato predrugačiti, zaživeti po svoje v svoji bitnosti, izpovednosti,vprašljivosti in težnji po nagovoru, dotiku. Življenje je onkraj zidovin kaj je umetnost, če ne življenje? Stvari, dogodki in občutja tevedno ujamejo in ti jih opaziš, če si dovolj senzibilen, v tebi prebudijo ustvarjalni nemir, ki se včasih izkaže za bolj produktivnega, včasih manj ... Nit vsega mojega ustvarjanja pavedno povezuje podton poezije in njen nagovor.«

 

 

(Foto: avtoportret) 


Ko odhajava

Čas
ne prešteva
svojih korakov,
ko se nemo sprehaja
po kamniti palubi,
v zdrobljenem prostoru
preglasnih ujed.
Ustavlja se,
med drevoredi
nemirnih krošenj,
vej,
ki jih vrbe žalujke spuščajo k tlom
med mehka stopala
iščočih.

(Poetikon 83-84, 2019)