Miriam Drev

Miriam Drev, rojena leta 1957 v Ljubljani, je pesnica, pisateljica, književna prevajalka iz angleščine in nemščine ter avtorica številnih kritik in spremnih besed. Diplomirala je iz primerjalne književnosti in angleščine na ljubljanski FF. Njen prevodni opus šteje devetdeset izdaj; mnogi avtorji so v slovenščini prvič izšli na njeno pobudo. Med bivanjem na Dunaju je napisala knjižico Šviga gre lužat (1995) in okvirno prvo pesniško zbirko Časovni kvadrat (2002). Druga, Rojstva, je izšla pet let zatem in leta 2008 v Poetikonovi lirah Vodna črta. Leta 2012 je objavila roman V pozlačenem mestu in četrto zbirko pesmi Sredi kuhinje bi rasla češnja, 2014 pa svoj drugi roman Nemir. Njene pesmi beremo v angleščini, nemščini ter v češki in poljski antologiji. Živi kot kulturna ustvarjalka v Ljubljani.

     

(Foto: arhiv avtorice)

 

Knjige pri Hiši poezije

 


Zakasnitve

Oroženela koža naših starih mater
nam v počasnih luskah pada z bokov;
sestavljen korak se razdeli v več gibov.
Ko so moči izprane,
razvoj traja,
ne dovolj napredek, ne povsem propad,
vmes navidezno povratni tek
od vzhoda na zahod.

Izravnava razlik. Težnja po izenačitvi
nihajočih gladin
kot pri spuščanju zapornic,
kot pri prečrpavanju.

Čez čas se nepotrošene vodilne misli
in tiste z upočasnjenim učinkom
ponovijo v novih, različnih oblikah,

zložene s preudarno kretnjo,
kakor so ženske nekoč polagale
perilo v skrinjo.
Ko jih razgrneš in prezračiš,
spet uporabne za naprej.

 

Poetikon 71-72, 2017