Andrej Lutman

Andrej Lutman, se je rodil leta 1961 v Ljubljani. Srednjo šolo je obiskoval v Idriji, zatem v Ljubljani študiral kemijo. Je samozaposlen v kulturi. Piše poezijo, prozo in literarno kritiko. Do sedaj je objavil trinajst knjig, od tega osem pesniških zbirk.

     

  

 

 

(Foto: Eisenheim)


Pesem:

sem sen,

se pasem po snu;

gre sen v like
in pesem v slike.

 

Ob mrču mrčes

na domačem igrišču;
na kar se pleše,
na kar se spomni!

Je takt, ki lepša korak.
Hitro v jutro!

In da se pomni in
da zarima spomin.

S ponosom v zanosu
na škodo glasú.
V dvokolesju sanj
sega čas vanj, v mrčes.

 

 

(Poetikon 69-70, 2016)