O poeziji

  

Na travniku raztrgana košuta,
okovana z belimi kapljami jutra.
Ivo Svetina