Kirchnerjeva roka 

Pesniška zbirka Kirchnerjeva roka je poetičen pogovor z Ernstom Ludwigom Kirchnerjem, enim ključnih slikarjev evropskega ekspresionizma (1880-1938). V tej »strastni, od podob razviharjeni in vročično drgetavi zbirki se srečujejo pogledi na dolino Davosa in pogledi na dolino Vrata. Srečujejo se na opisni, metaforični in simbolni ravni. Ravnine imajo skupen izvir, pohabljenost modernega človeka. Po izkušnji prve svetovne vojne nihče ne more biti, misliti in čutiti tako kot prej. Človekovo telo in duša sta ranjena in rane ni mogoče zaceliti. Še ostreje rečeno: človekovo telo in duša sta amputirani,« zapiše Milan Dekleva v spremni besedi.

 

spremna beseda / preface

Milan Dekleva

 

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  67. knjiga / 67th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design 
  Sandi Radovan
 • 2017
  140 strani/pages 
  cena/price 23 EUR