DEŽ BESED / Regenwörten

Rose Ausländer je bila sodobnica Paula Celana, Klare Blum, Alfreda Margula-Sperberja in Josefa Burga, slovitega kroga avtorjev iz mesta Czernowitz (današnji Černovci v Ukrajini), ki so se med drugo svetovno vojno in po njej razselili po vsem svetu. Rose je dolga desetletja preživljala med Bukovino, Dunajem, Bukarešto in New Yorkom, dokler se ni na starost odločila za bivanje v Hiši Nelly Sachs v Düsseldorfu. Njeno življenje so zaznamovale pogoste selitve, strahote vojne, iskanje zatočišča v poetični besedi in skupna usoda milijonov preganjanih Judov.

Zbirka Dež besed predstavlja izbor pesničine lirike, objavljene med letoma 1976 in 1986. Čeprav je bil to čas, ko je bila že bolj ali manj priklenjena na posteljo, vendarle predstavlja njeno najplodnejše ustvarjalno obdobje. Urednik Helmut Braun je iz približno 1000 pesmi, ki so v omenjenem obdobju nastale, leta 1993 na željo založbe Reclam napravil izbor stotih, ki avtorico najbolj celostno predstavljajo, bralcu, ki morda Rose Ausländer še ne pozna najbolje, pa o njej ponudijo dovolj reprezentativen vtis o njenem pesniškem izrazu.

prevod / translation
Ana Jasmina Oseban

 

spremna beseda / preface
Ana Jasmina Oseban

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  40. knjiga / 40th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photograph
  Sandi Radovan
 • 2013
  124 strani/pages 
  cena/price 15 EUR