DOMOVINA IZ BESED

izbor, prevod in opombe / selection, translation and annotations
Mohsen Alhady in Margit P. Alhady

 

spremna beseda / preface
Margit P. Alhady

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  22. knjiga / 22th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photograph
  Sandi Radovan
 • 2011
  146 strani/pages 
  cena/price 15 EUR