Na Mirojevi razstavi   

V pesniški zbirki Roka Komela z naslovom Na Mirojevi razstavi je lirski subjekt v položaju opazovalca, ki zaznava odrešenost, svobodo in prostost, obenem pa ponuja (z)možnost in paradoks različnih življenjskih ter spominskih situacij. Znotraj tega se nanaša na podobe iz slik, narave ter iz tubitnega in zgodovinskega sveta. Mirojeva slika bralca postavlja v domišljijski svet, v imaginarij priložnosti in iluzij, v dojemanje tega, da ni drugega od drugega, da je vodilo življenja želja, ki pa vendarle ostaja tudi prizemljena z dojemanjem narave in historičnega spomina. (Iz spremne besede Zorana Pevca) 

 

 • Sončnica, vsa nora od svetlobe / Sunflower - Girasole impazzito di luce
  Knjiga je izšla v okviru razpisa "Sončnice 2021".
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design 
  Sandi Radovan
 • 2021
  58 strani/pages 
  cena/price 21 EUR