Bog z mano   

Yah-weh ’ō-w-ṯî – v znamenitejšem latinskem prevodu Dominus mecum (autem) est (Bog z mano) – je verz, na katerega naletimo v Jeremijevi knjigi in v Psalmu 118 in predvsem slednji najbrž služi kot osnovna referenca za novo knjigo Petre Koršič. (…) Bog, kot ga opisuje Petra Koršič, je namreč ravno toliko božji, kot je tudi krhek, neroden in negotov, človeški; in človek, kot ga opisuje Petra Koršič, je marsikdaj veliko bolj samozavesten in prepričan v svoje videnje realnosti in tako bolj »božji« kot Bog sam. Ta preplet božjega in človeškega tako pri lirski govorki kot tudi pri Bogu, mestoma celo karnevalski oziroma groteskni hierarhični obrat, pa ni toliko generator parodije, kolikor je vir blagega humorja. Humorja, ki priča, da se v spremenljivem razmerju hierarhičnih pozicij tudi človek (lahko) dviga k »prebliskom od onkraj«: navkljub vsakdanjosti bivanja, navkljub tehnološki inovaciji, pravzaprav včasih ravno uporabljajoč banalne trenutke bivanja. (Iz spremne besede Marcella Potocca)

 

 • Sončnica, vsa nora od svetlobe / Sunflower - Girasole impazzito di luce
  Knjiga je izšla v okviru razpisa "Sončnice 2019",
  za objavo jo je izbral Marcello Potocco.
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design 
  Sandi Radovan
 • 2019
  84 strani/pages 
  cena/price 21 EUR