Neizrečenke   

Pesniška zbirka Katarine Tominec Neizrečenke se naslovno nanaša na »neizrekljivo-izrekljivo«, čemur bi lahko dejali značilno pesniško. V poeziji gre za to, da poizkuša upovedati tisto, česar z navadnimi besedami ne znamo, kar ostaja v nas na neki način zamolčano. Poezija človeštvu pripoveduje tudi o neznanem in nerazumljivem, to pa je že izhodiščno skoraj neizrekljivo. Ob tem pa Neizrečenke prinašajo tudi razmišljanje o zatrtem, tesnobno utišanem in o tem, kar ostaja pojavnemu svetu zastrto in prikrito. Pesmi so razdeljene na več sklopov, za katere ugotavljamo minimalističen kratki verz, in to je v obdobju, ko v slovenskem pesniškem prostoru prevladujejo dolgi pripovedni pasusi, zagotovo posebnost. Subtilna lirika je obenem neposredno kritična do sebe in do drugega, prehaja iz intimističnih nastavkov v občasni solipsizem in skrivnostno posrednost, svojevrsten pečat pa ji dajejo izrazi iz sveta glasbe, kar pravzaprav ni čudno, saj vemo, da je avtorica tudi pianistka. (Iz spremne besede Zorana Pevca) 

 

 • Sončnica, vsa nora od svetlobe / Sunflower - Girasole impazzito di luce
 • spremna beseda / preface
  Zoran Pevec
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design 
  Sandi Radovan
 • 2018
  104 strani/pages 
  cena/price 21 EUR