Vračanje pogleda   

Biti zunaj in biti znotraj. Brzdati vrenje besed in pustiti govoriti tišini. Biti moški in deček. Živeti sanje in sanjati življenje. Poznati delček in videti celoto. Vse te dvojnosti (in še katera), ki jih upesnjuje Franci Novak v zbirki Vračanje pogleda vzniknejo iz silovitega toka besed, speljanega v strugo dvovrstičnic, kjer dominira motivika spomina. Ta se prepleta tako z (nad)realističnimi uvidi kot (še pogosteje) s podobami iz narave, natančno izrisanimi, čeprav mestoma v približku whitmanovskemu patosu, z močnim duhovnim zaledjem in narativno dikcijo pesmi. (Iz spremne besede Cvetke Bevc) 

 

 • Sončnica, vsa nora od svetlobe / Sunflower - Girasole impazzito di luce
  Knjiga je izšla v okviru razpisa "Sončnice 2018",
  za objavo jo je izbrala Cvetka Bevc.
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design 
  Sandi Radovan
 • 2018
  62 strani/pages 
  cena/price 21 EUR