Če ne ve, ve,
če ve, ne ve   

Stojan Špegel v svoji četrti pesniški zbirki z naslovom Če ne ve, ve, če ve, ne ve ustvarja premik v svojem pesniškem opusu v smislu obrata iz notranjih pokrajin v zunanje. Večpomenskost in plastovitost, ki se kaže že v naslovu, je potopljena tudi v samo vsebino zbirke in celo v premiku, ki ga lahko poimenujemo »zunanje pokrajine«. Zbirka je razdeljena na dva dela, ki sta v tej dvojnosti kompozicijsko ključna za doumevanje celote, ravno tako je ključna dihotomija med fizičnim, zemeljskim polom ter metafizičnim, potujočim k sebi, nad-zemskim. (Povzeto po spremnem zapisu Ivana Dobnika)

 

 

 • Sončnica, vsa nora od svetlobe / Sunflower - Girasole impazzito di luce
  Razpis za Sončnice 2017
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design 
  Sandi Radovan
 • 2017
  64 strani/pages 
  cena/price 21 EUR