Čajne pesmi

Zbirka Ivana Dobnika Čajne pesmi je nastala po pesniških zabeležkah ob pitju čaja na različnih lokacijah po Sloveniji in tudi drugih državah. Ob tem so se izoblikovale izostrene poetične »meditacije« o smislu življenja, ljubezni in pisanja, lucidni uvidi v eksistencialne položaje človeka in človeštva v sodobnem svetu. Gre za skrajno osebne izkušnje »paralelnega« pesnikovega življenja zadnjih 18 let, kjer je bila senzibilnost poezije ob pitju čaja najpomembnejša izhodiščna in oporna bivanjska vizija delovanja. Brez ustvarjanja in varovanja pesniškega načina gledanja na svet, tudi prihodnosti, je smisel človeškega življenja zreduciran na banalno reprodukcijo in konzumacijo brez vsebine. Čajne pesmi z na videz preprostim naslovom ravno to videnje izostrijo in na način zgoščene poezije govorijo o človeku na preizkušnji, ki mora za Pesniški sen zastaviti vse, predvsem in najprej lastno življenje.

 

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  92. knjiga / 92nd book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design
  Sandi Radovan
 • 2021
  76 strani / pages
  cena / price 23 EUR 

Knjigo lahko kupite pri nas z 20% popustom:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.