Odisej(ka) v labirintu

Marcello Potocco (roj. 1974, doslej izdal 5 pesniških zbirk, nominacija za Veronikino in Jenkovo nagrado) v svoji šesti zbirki z naslovom Odisejka v labirintu deloma še nadaljuje z neointimistično poetiko, v kateri pa se pojavljajo nekatere bistvene spremembe. Prva je površinska, a močno intonira knjigo: »nagovorjeni drugi«, ki je prepoznavna značilnost Potoccovih pesmi, je v večini pesmi tokrat otrok (hči), s čimer Potoccova zbirka postaja ena doslednejših reprezentacij očetovstva. Pesmi z dolgimi narativnimi verzi se umikajo krajšim in bolj izčiščenim vrsticam, ki s seboj v veliko večji meri kot doslej prinašajo tudi nalomljenost verzne kohezivnosti in mestoma jezikovno igro. Na svojevrsten jezikovni eksperiment naletimo v zadnjem ciklu, kjer si Potocco vzame diskurz šolskih nalog za subtilno eksplikacijo svojega videnja kontroverzne situacije v zvezi s pandemijo Covida-19. Zadnji cikel zbirke je smiselno izpostaviti tudi zato, ker je ob koncu zbirke v verzih demonstrativno prisoten plurilingvizem oz. bilingvizem, v okviru katerega v slovenski jezik vdirajo italijanske sintagme. Jezikovna kombinacija ni naključna, saj se veže na eni strani na pandemično situacijo, doživljano v Italiji, predvsem pa na razprtje vprašanja dvojne identifikacije lirskega subjekta (po selitvi), torej situacije prostora »in-between«.
Marcello Potocco je član uredništva revije Poetikon, pesnik, literarni komparativist, kritik in prevajalec. 

 

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  99. knjiga / 99th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design 
  Sandi Radovan
 • 2022
  66 strani / pages
  cena / price 23 EUR
 • Knjiga je izšla s podporo Javne agencije za knjigo RS.

 

Knjigo lahko kupite po ceni 18 EUR na povezavi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.