MATIČNI VOSEK / Pesmi in beležke

Pesniška knjiga Matični vosek je še en biser v bogatem opusu pesnika, otroškega pripovednika, esejista in prevajalca Marka Kravosa.  »Zadnji meseci in tedni so mi bili izziv in spodbuda. Verjamem, da je zdaj pesmi dovolj (44), da so v skončani obliki in da so lepo spletene v razdelke in celoto. Veliko je disonanc v posameznih besedili, veliko tudi sicer raznorodja: a to je v naravi mojega pesnjenja - združevati smeh in bridkoumno pamet; jedko sol in milino pomladnega zelenila. Morda je to od moje sredozemske paše, morda od razmršenih časov; še najbolj prav pa bo reči, da sem po duši tak: od popka dol eno, od popka gor drugo, in na desni polovici rdeč, na levi pa oljčnozelen.« (Iz pisma Marka Kravosa uredniku Ivanu Dobniku).

 

uredil / edited by
Ivan Dobnik 

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  81. knjiga / 81th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design
  Sandi Radovan
 • 2020
  112 strani / pages
  cena / price 23 EUR