PRE POČETKA / Pred začetkom

Prevod pesniške zbirke Pred začetkom v srbski jezik.

prevod / translation
Ana Ristović

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  30. knjiga / 30th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photograph
  Sandi Radovan
 • 2012
  104 strani/pages 
  cena/price 15 EUR