PREMIKANJA ODMIKANJA / Déplacements Dégagements

prevod / translation
Varja Balžalorsky

 

spremna beseda / preface
Varja Balžalorsky

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  33. knjiga / 33th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photograph
  Sandi Radovan
 • 2011
  166 strani/pages 
  cena/price 15 EUR