VODA POUŠTĚ / Voda puščave

Prevod pesniške zbirke Voda puščave v češki jezik.

prevod / translation
Petr Mainuš

 

spremna beseda / preface
Milan Dekleva

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  27. knjiga / 27th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photograph
  Sandi Radovan
 • 2011
  72 strani/pages 
  cena/price 15 EUR